SOLIDNESS plná

Modulová stavebnica - plná, vhodná do lakovní.

 

Informácie o kategórii
• Plná plocha, oblé výstupky na povrchu.
• Štvorcové moduly s rozmerom 91 x 91 cm možno jednoducho spájať v priečnom aj pozdĺžnom smere a pokrývať nimi ľubovoľné plochy podľa potrieb konkrétneho pracoviska.
• Zostavy možno doplniť bezpečnostnými nábehovými hranami.
  K dispozícií sú i vnútorné a vonkajšie rohy.
• Na výborných ergonomických vlastnostiach má zásluhu jednak konštrukcia rohoží, jednak kvalita použitých surovín. Okrem základného modelu z kaučuku je k dispozícií aj niekoľko špeciálnych variantov odolných voči olejom, ťažko horľavý či antistatický variant a ďalšie príslušenstvo.
• Vyznačujú sa dlhou životnosťou.
• Odolné voči väčšine priemyslových chemikálií a extrémnym teplotám.
• Neobsahujú silikón, vhodné do lakovní.
• Ergonomický prínos zo státia na 19 mm podložke.
• Adhézia R9 (DIN51130) a BGR181.

 

SOLIDNESS
• Gumová změs na běžné použitie.

SOLIDNESS - FR
• 100% nitrilová zmes, odolná voči olejom, ťažko horľavá, vhodná do zvarovní.
• Požiarna odolnosť Bfl-S1 podľa EN 13501-1 a trieda 1 podľa ASTM E648-03 (NFPA253).
• Protišmykovosť R 9 podľa DIN51130 a BG-BGR 181.

SOLIDNESS - ESD DIF FR
• Antistatická zmes 100% nitrilu.
• Vyhovuje IEC61340-4-1, merný odpor Rg 10⁶-10⁹ Ω, Rp 10⁶-10⁹ Ω.
• Požiarna odolnosť Bfl-S1 (DIN EN ISO 13501) a Class 1 (ASTM E - (NFPA253)).

Prevedenie
SOLIDNESS plná
SOLIDNESS plná
Technické dáta
štandardné rozmery: 91 x 91 cm
príslušenstvo: nábehové hrany (M/F) 91 cm, čierna a žltá