ANTI - STAT POP

Antistatické podložky, stolné rohože.
 

Informácie o kategórii
Ochrana prístrojov a súčiastok citlivých na výboje statickej elektriny je založená na vyrovnaní elektrostatického potenciálu všetkých častí pracoviska vrátane zamestnancov na rovnakej úrovni. Preto je merný odpor antistatických rohoží a podložiek rovnaký ako pri ostatných uzemnených prístrojov a zaťaženie, t. j. (Rg) 106 Ω až 109 Ω. Normy IEC61340-5-1 i ANSI EOS/ESD 6.1 požadujú, aby všetky vodivé časti antistatického pracoviska, vrátane osôb, boli prepojené v rovnakom uzemňovacom bode. Tým sa vyrovná elektrostatický potenciál celého antistatického pracoviska a zabráni skokovému vyrovnaniu potenciálu.
Používajte antistatické rohože spoločne s príslušenstvom, ktorý slúži k prepojeniu všetkých častí pracoviska vrátane pracovníka, v jedinom uzemňovacom bode a k bezpečnému odvedeniu statickej elektriny.

ANTI - STAT POP

• Povrch vinylovej podložky/rohože odvádza z položených predmetov statickú elektrinu.
• Chráni citlivé komponenty nielen pred výbojom statickej elektriny, ale aj pred mechanickým poškodením.
• Hladký a ľahko čistiteľný povrch, ktorý je odolný proti nárazom.
• Vyhovuje EOS/ESD-S4, merný odpor na pracovnej ploche Rg 107 Ω a Rp 108 Ω.
• Elektrostatický náboj (krokový test) spĺňa ISO6356 a EN1815.

Technické dáta
štandardné rozmery: 76 x 12,2 m, 91 x 12,2 m
metráž: • bežné metre, šírka 76 cm
•bežné metre , šírka 91 cm
výška: 6,4 mm
hmotnosť: 3 kg/m²
odporúčané zaťaženie: pod komponenty citlivé na statickú elektrinu
farba: modrá