ANTI - STAT DOPLNKY

Príslušenstvo k antistatickým rohožiam.
 

Informácie o kategórii
Ochrana prístrojov a súčiastok citlivých na výboje statickej elektriny je založená na vyrovnaní elektrostatického potenciálu všetkých častí pracoviska vrátane zamestnancov na rovnakú úroveň. Preto je merný odpor antistatických rohoží a podložiek rovnaký ako pri ostatných uzemnených prístrojov a zaťaženie, t. j. (Rg) 106 ohmov až 109 ohmov. Normy IEC61340-5-1 a ANSI EOS/ESD 6.1 požadujú, aby všetky vodivé časti antistatického pracoviska, vrátane osôb, boli prepojené v rovnakom uzemňovacom bode. Tým sa vyrovná elektrostatický potenciál celého antistatického pracoviska a zabráni skokovému vyrovnaniu potenciálu.
Používajte antistatické rohože spoločne s príslušenstvom, ktorý slúži k prepojeniu všetkých častí pracoviska vrátane pracovníka, v jedinom uzemňovacom bode a k bezpečnému odvedeniu statickej elektriny.

 
Uzemňovací kábel podlahovej rohože:
• 4,5 m uzemňovací kábel k prepojeniu podlahovej rohože s uzemňovacím bodom.
• Klobúčik sa pritlačí na rohož a konektor alebo očko sa pripojí k uzemňovaciemu bodu.
• Nízky zošikmený klobúčik chráni kontakt pred nechceným vykopnutím a rozpojením.
• Vložený odpor 1 MΩ k ochrane obsluhy.
• Druhý koniec kábla má očko alebo pritláčací 10 mm konektor.
• Spĺňa požiadavky podľa noriem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625.

Uzemňovací kábel stolnej rohože:
• 4,5 m uzemňovacieho kábla k uzemneniu až dvoch zápästných pásikov a podložky/stolnej rohože.
• Zaručuje, že všetky časti majú rovnaký elektrostatický potenciál.
• Klobúčik sa pritlačí na rohož a konektor alebo očko sa pripojí k uzemňovaciemu bodu.
• Vložený odpor 1 MΩ k ochrane obsluhy.
• Druhý koniec kábla má očko alebo pritláčací 10 mm konektor.
• Spĺňa požiadavky podľa noriem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625 a ANSI/ESD S6.1.

Krútený kábel k zápästnému pásiku:
• 1,8 m krúteného kábla na prepojenie zápästného pásika a uzemňovacieho bodu stolnej rohože.
• Vložený odpor 1 MΩ k ochrane obsluhy. Konektor 10 mm k zápästnému pásiku a banánik (s krokodílom) na druhom konci.
• Spĺňa požiadavky podľa noriem EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 a EIA 625.

Zápästný pásik:
• Zápästný pásik prepája kožu zamestnanca s uzemnením, a preto je hlavným nástrojom ochrany proti statickej elektrine. Ak je správne nasadený a pripojený k uzemňovaciemu bodu, odvádza bezpečne statickú elektrinu z povrchu tela pracovníka.
• Spĺňa požiadavky podľa noriem EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 a EIA 625.

Zásuvka uzemňovacia:
• K prepojeniu uzemňovacích káblov so zemou.
• Vložený odpor 1 MΩ k ochrane obsluhy.
• Umožní pripojiť tri 10 mm konektory súčasne.

Pätný uzemňovací pásik
• Pomôcka k uzemneniu stojacej alebo kráčajúcej osoby vyrobená z pásikov vodivej gumy. Slúži k vytvoreniu elektrického kontaktu medzi antistatickou podlahovou rohožkou a povrchom tela pracovníka.