Jogi nyilatkozat

BEVEZETÉS

Ezt a honlapot úgy hoztuk létre, hogy általános adatokat nyújtsanak a GAPA MB, s.r.o. társaságról (azonosítószáma: 40767795, székhelye: Mladá Boleslav, Svatovítská 217, postai irányítószám: 293 01), a termékeiről és a szolgáltatásairól.

AZONOSÍTÓ ADATOK

A GAPA MB, s.r.o. egy cseh gazdasági társaság, melynek székhelye: Mladá Boleslav, Svatovítská 217, postai irányítószám: 293 01, vállalkozói azonosítószáma: 40767795, cégjegyzése: Prágai Városi Bíróság cégjegyzéke, részleg: C, cégjegyzékszám: 4400.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Bár a GAPA MB, s.r.o. társaság minden erőfeszítést megtesz az adatok frissítésére és naprakészen tartására, nem kezeskedik azért, hogy a honlapján lévő adatok kivétel nélkül helyesek, aktuálisak és teljesek, és fenntartja a jogot ezeknek az adatoknak a módosítására, kiegészítésére, frissítésére vagy eltávolítására. A GAPA MB, s.r.o. társaságot érintő a jelen honlapon, elektronikus levélben vagy más hasonló módon elérhető vagy hozzáférhető adatok (a termékek vagy a szolgáltatások ára, ajánlatok, stb.) valósnak és kötelező érvényűnek minősülnek, ha ezek az adatok ennek a honlapnak a részei, vagy a GAPA MB, s.r.o. társaság kifejezett engedélyével tették közzé/hozták forgalomba. A GAPA MB, s.r.o. társaság nem vállalja a felelősséget azokért a károkért, amelyek a felhasználónak a jelen honlap használatával kapcsolatban keletkezhet.

Ha a jelen honlap bármilyen látogatója megjegyzések, vélemény, ötlet vagy hasonló módon információt ad át a jelen honlap mechanizmusainak felhasználásával, a GAPA MB, s.r.o. társaság nem rendelkezik semmilyen kötelezettséggel az ilyen információkkal kapcsolatban, és ezeket az információkat szabadon másolhatja, felhasználhatja, hozzáférhetővé teheti és terjesztheti további személyeknek, bármilyen korlátozás nélkül.

SZELLEMI TULAJDON

A jelen honlapon megjelenő szövegek, képek, hangok, animációk, videók és más tartalmak a GAPA MB, s.r.o. társaság szellemi tulajdonát képezik, aki a fenti anyagok kizárólagos szerzői jogtulajdonosa is, kivéve, ha a GAPA MB, s.r.o. által adaott engedély vagy a GAPA MB, s.r.o. hozzájárulása alapján harmadik személy által használt anyagról van szó. A jelen honlapon megjelenő logók, védjegyek és ipari minták a GAPA MB, s.r.o. társaságra vannak bejegyezve és annak tulajdonát képezik.

A jelen honlap tartalmának felhasználása, terjesztése, másolása bármilyen lehetséges módon kizárólag a GAPA MB, s.r.o. társaság előzetes írásbeli engedélyével történhet, kivéve, ha saját magáncélú nem kereskedelmi felhasználásról van szó a jogszabállyal összhangban, és azzal a feltétellel, hogy nem sérülnek a GAPA MB, s.r.o. társaság jogai, és a honlaptartalom másolásakor közlik a forrást, amelyből az információt merítették, vagy másolták (vagyis a GAPA MB, s.r.o. társaság honlapját).

SÜTIK

A süti fájlok a honlapok felhasználóinak viselkedései elemzésére szolgálnak, és lehetővé teszik az internetes böngésző személyes preferenciákhoz alakítását. Ez a számítógépes alkalmazás nem használ semmilyen adathordozót a felhasználó böngészési adatainak rögzítésére. Műszaki okokból a szerverünknek el kell küldenie az Ön böngészőjének egy ismeretlen azonosítót szöveges fájl formájában („session cookie”). Ez az azonosító, amely idegilegnesen az Ön számítógépén lesz tárolva, fontos a megfelelő honlappal fennálló kapcsolat megtartásához, de semmilyen körülmények között nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek konkrét személy azonosítását teszik lehetővé. Ha korlátozza a süti fájlok fogadását, megváltoztatja a böngészője beállításait, és a honlap bizonyos funkcióinak korlátozását kockáztatja.

KAPCSOLAT A TÖBBI HONLAPHOZ

Ezek a honlapok kapcsolatot teremtenek harmadik személyek honlapjaival, amelyek felett a GAPA MB, s.r.o. társaságnak semmilyen ellenőrzési joga nincs, és eltérő védelmet nyújthatnak a magánéletnek. Ezért a GAPA MB, s.r.o. semmilyen nyilatkozatot nem tesz arra vonatkozóan, ami a jelen honlapon és ezek szerverén lévő információk pontosságát vagy bármilyen egyéb szempontját illeti. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a személyes adatvédelmi nyilatkozatok vonatkozó záradékát. A GAPA MB, s.r.o. nem vállal felelősséget a harmadik személyek által működtetett vagy birtokolt honlapok tartalmáért vagy bármilyen egyéb szempontjaiért.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KEZELÉSE

A GAPA MB, s.r.o. társaság ezennel tájékoztatja a vevőt (a továbbiakban „érintett”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletének (2016. április 27.) 13. cikke és az azt követő rendelkezések értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), amely alapján az adatkezelő az érintettek személyes adatait kezeli.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei
GAPA MB, s.r.o. társaság (székhelye: Svatovítská 217, 293 01Mladá Boleslav, azonosítószáma: 40767795, Prágai Városi Bíróság cégjegyzéke, részleg: C, cégjegyzékszám: 4400 - a továbbiakban „adatkezelő”)

Az adatkezelő elérhetőségei: [telefonszám: 326 735 428, email: vyroba@gapa.cz]

Az adatkezelés célja és jogalapja
A személyes adatokat a következő céllal kezelik: a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek / a szerződés megkötéséről szóló tárgyalás / a szerződéses kötelezettségek teljesítése / a szerződés teljesítésével és az árubeszállítással kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások teljesítése / az adatkezelő érdekeinek és jogainak védelme / üzletek és szolgáltatások ajánlata.

Az érintettek besorolása
Az érintettek kategóriáinak leírása, akiket az adatkezelés érint: az adatkezelő ügyfelei.

A kezelt személyes adatok kategóriái
Az érintettek személyes adatait a következő mértékben kezelik: keresztnév és vezetéknév/cégnév, azonosítószám, lakcím/székhelycím, telefonszám, e-mail cím, és további személyes adatok, amelyek a konkrét megrendeléssel kapcsolatban kerültek átadásra.

A személyes adatok fogadóinak kategóriájáról szóló információk
Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatszállításban, a fizetésben vagy a szolgáltatásban résztvevő személyek kapják szerződés alapján, továbbá az adatkezelő internetes áruházát üzemeltető személyek kapják.

Az adatok harmadik országokba történő átadásáról szóló információk
Nem következik be az adatok átadása más országokba.

Az adatok egyes kategóriái törlési határidőiról szóló információk
a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosítására kezelik.

Az adatok biztonságának biztosítása
Adatkezelő kijelenti, hogy minden intézkedést elfogadott az általa kezelt személyes adatok biztosítására, és ezekhez az adatokhoz csak a meghatalmazott személyeknek van hozzáférésük.>

A személyes adatok kezeléséről szóló további információk
A érintett jogosult kérni az adatkezelőt a személyes adatai kezeléséről szóló információk átadására.

Az érintett jogosult arra is, hogy az adatkezelő haladéktalanul javítsa az őt érintő hibás személyes adatokat. Tekintettel az adatkezelés céljaira, az érintett jogosult a hiányos személyes adatai pótlására, az utólagos nyilatkozattétellel együtt.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő haladéktalanul törölje az érintett személy személyes adatait, és az adatkezelő köteles ezeket az adatokat haladéktalanul kitörölni, ha az általános személyes adatvédelmi törvényben meghatározott valamely indok teljesül.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatai kezelését, az általános személyes adatvédelmi törvényben meghatározott esetekben.

Ha a személyes adatok kezelését a személyes adatok érintettjének hozzájárulásával kezelik, az érintett jogosult ezt a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Elérhetőségeink