Information on orders

How are mats ordered?
In writing:
via e-mail at: vyroba@gapa.cz
by post to the mailing address: GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav
by fax to number: +420 326 721 006
What information do we need from you before producing a customized mat?

The name of mat, type, composition or colour design, dimensions, including specification of of the width and length (width means the width of the door, and length means the length in the walking direction) - for the specifications, we recommend a small drawing.

If you choose a frame, specify, please, whether or not the mat size includes the frame.

For all mats with a logo, send, please, the logo design and required colours - in this case, we recommend phone consultation.

Transport (transport company / your own transport from Zásmuky u Kolína).

Payment method (see Payment Terms), a price proposal can be sent on request.

Contact – responsible person and phone number, address and place of delivery, company ID No., Tax ID No., date - if necessary.

Do you need advice?

We have the entire territory of our republic divided into individual regions. Each region is managed by a sales technician who will advise you and recommend a mat type or provide you with other necessary technical information. Contact us.

In the case of special shapes, we also lay them.

Delivery date
We will deliver the mat to you within 7 working days of receiving your order or payment.
In the case of mats with a longer delivery time (scrapers, industrial mats), we keep you informed regarding the delivery date.
Payment Terms
The payment can be made in three ways
  • cash on pick-up
  • cash on delivery when the goods are handed over by the transport company
  • by pre-invoice - the mats will be delivered to you within 7 business days of the payment being credited to our account The tax document is sent by post.
    Shipping and handling fees, or forwarding fees, are included in the costs of each delivery.
Warranty
We provide a 2-year warranty for our products.
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

Kupující, pokud je zároveň spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží od dne uzavření smlouvy a jde-li o
• kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
• smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující musí o svém záměru odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel. Zboží je povinen vrátit ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Kupující, který není v postavení spotřebitele, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených zákonem, obdobně tak prodávající.

Contact us