ESD DIAMOND STAT

Antistatická podlahová rohož.
 

Informace o kategorii
Na mnoha pracovištích jsou největšími zdroji statické elektřiny zaměstnanci. Běžné popocházení nebo sezení na jistém typu židlí může vygenerovat na povrchu lidského těla napětí několika tisíc voltů a pokud není včas odvedeno, může se např. vybít přes citlivý přístroj a způsobit jeho poškození/zničení. Antistatické rohože GAPA jsou konstruovány tak, aby odváděly nežádoucí statickou elektřinu z oblečení a kůže zaměstnanců. Jejich používání zároveň chrání zaměstnance před nepříjemnými výboji statické elektřiny.
 

ESD DIAMOND STAT

• Antistatická rohož s otěruvzdorným povrchem laminovaným na měkký pěnový podklad pro maximální životnost a vysoký pracovní komfort.
• Strukturovaný povrch poskytuje výbornou oporu a neztěžuje otáčení na rohoži.
• Na rohoži je konektor (M) 10 mm pro spojení se zemnícím kabelem.
• Všechny 4 strany opatřeny náběhovou hranou.
• Vyhovuje IEC61340-4-1 (kategorie DIF), měrný odpor Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.
• Elektrostatický náboj (krokový test), splňuje ISO6356 a EN1815.

Provedení
ESD DIAMOND STAT
ESD DIAMOND STAT
Technická data
standardní rozměry: 91x150 cm, 91x300 cm
rozměry v celých rolích: 91 x 22,8 m
výška: 14,3 mm
hmotnost: 6,5 kg/m²
požární odolnost: CfI-SI (DIN EN13501-1)
doporučené zatížení: vysoká zátěž - suché průmyslové prostředí
(montážní linky, měřící/ovládací/řídící pulty, CNC pracoviště)